HOBIzone on klubilistel alustel toimiv organisatsioon mille eesmärgiks on automudeli- ja droonispordi kandepinna laiendamine ning nende alade arendamine Eestis. Kuna klubi rendib ruume soodsatel ent siiski turutingimustel on HOBIzone eluspüsimiseks hädavajalik selle ala fanaatikute püsipanus. HOBIzone klubi püsikulud aastal 2016 olid 29 604€ ning et saaksime klubi jätkusuutlikult 2017 aastal majandada vajame sellesse ka sinu panust. HOBIzone erinevad klubillikme staatused annavad sulle lisaks püsivale tasuta rajakasutusõigusele õiguse osaleda ja otsustada võidusõitjaid puudutavates küsimustes, litsentsiomanikuna on sul võimalus kaasa rääkida klubi tegemistes ja aidata klubil areneda ning oma eesmärke täita.

2017 aastal pakume nelja klubiliikme staatust
NB: Toetaja staatus ei ole vajalik võistlemiseks või treeninguteks, üritused on kõikidele avatud, aga püsitoetajad on need, kes klubi uksed avatuna hoiavad.

Kõik klubimaksud on kalendriaasta põhised ning kuuluvad tasumisele kas ühe korraga või igakuiselt vastavalt sinu enda soovile. NB: Igakuiste maksete korral võtad endale maksekohtustuse üheks kalendriaastaks!Klubi liige
on mõeldud eraisikutele kes soovivad klubi toimimisse anda oma vabatahtliku panuse lihtsa eesmärgiga aidata endale sümpaatset kohta ülal hoida.

Litsentsi omanikul on:

 • Õigus otsustada ettepanekute üle mis puudutavad võistlusmäärusi, klasse jmt.
 • Õigus saada ligipääs klubiliikmete suhtluskanalisse
 • Õigus saada 25% allahindlus kõikidelt klubi teenustelt

Klubimaks ühes aastas on 120€, 12's võrdses osas makstes 10€/kuu.


Treeningute litsents

on mõeldud võistlejatele kes soovivad kaasa rääkida HOBIzone võistlusi ja võistlussarju puudutavates küsimustes ning tagada klubi jätkusuutlikus oma püsiva rahalise panuse toel, saades samuti endale priipääsme kõikidele trennipäevadele

Litsentsi omanikul on:

 • Õigus otsustada ettepanekute üle mis puudutavad võistlusmäärusi, klasse jmt.
 • Õigus teha kirjalikke ettepanekuid HOBIzone võistluste ja võistlussarjade määruste kohta.
 • Õigus tasuta rajakasutuseks saue HOBIzones
 • Õigus tasuta kasutada lukustatavat hoiukappi oma asjade hoidmiseks 

HOBIzone võistlejalitsentsi tasu kalendriaastas on 600€ (tasumisel 12's võrdses osas 50€ kuu)


Team HOBIzone litsents
 
on mõeldud eriti hardcore mudelispordi fanattidele kes soovivad jõuliselt panustada klubi arengusse saades endale klubi võtme ning priipääsme kõikidele trenni ja võistluspäevadele.

Litsentsi omanikul on:

 • Õigus otsustada ettepanekute üle mis puudutavad võislusmäärusi, klasse jmt. Kohustus neis otsustes esindada HOBIzone ja HOBIzone koostööpartnerite huvisid.
 • Õigus teha kirjalikke ettepanekuid HOBIzone võistluste ja võistlussarjade määruste kohta.
 • Õigus otsustada ettepanekute üle mis puudutavad HOBIzone arendusi.
 • Õigus teha kirjalikke ettepanekuid HOBIzone arendusi puudutavates küsimustes.
 • Õigus otsustada Team HOBIzone ja HOBIzone kauplejalitsentside väljastamise osas.
 • Õigus saada endale klubi võti ja 24/7 ligipääs (välja arvatud broneeritud üritustel).
 • Õigus otsustada HOBIzone üritusi läbi viiva personali üle.
 • Õigus eelisjärjekorras viia läbi HOBIzone üritusi (sünnipäevad, peod, võistlussarjad) ning õigus saada nende eest tasu.
 • Õigus otsustada klubi olulisemate investeeringute üle
 • Õigus investeerida klubi inventari ning teenida investeeringult aastaintressi 25%
 • Õigus tasuta osaleda saue HOBIzone treeningpäevadel ja võistlustel
 • Õigus isiklikule töölauale saue HOBIzones
 • Õigus tasuta kasutada isiklikku riiulit oma asjade hoidmiseks tagaruumis
 • Õigus tasuta kasutada kuni kahte klubi transponderit
 • Õigus saada rahalist toetust välivõistlustel käimiseks.

Team HOBIzone litsentsi aastatasu on 1200€ mis kuulub tasumisele 12’s võrdses osas (100€ kuus). Kui soovid, et tasuta rajakasutus laianeks kogu su perele on tasu 1800€ aastas (150€ kuus) ja kui soovid et ka tasuta võistlemine laieneks kogu sinu perele on tasu 2400€ aastas (200€ kuus).


HOBIzone kauplejalitsents on mõeldud Eestis tegutsevatele automudelitega või droonidega kauplevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele kes soovivad enda kaupa HOBIzones müügiks pakkuda.

Litsentsi omanikul on:

 • Õigus teha kirjalikke ettepanekuid võistlusmääruste või korralduse osas.
 • Õigus turustada enda tootevalikut HOBIzone poolt korraldatavate võistluste territooriumil.
 • Õigus esitleda enda tootevalikut HOBIshop kaupluses.
 • Õigus saada HOBIzones üks 3x1m reklaampind
 • Õigus esitada enda tooteid Team HOBIzonele testimiseks ning tasuta saada ülevaatlik blogipostitus või videoülevaade ning selle kasutamisõigus.

HOBIzone kauplejalitsentsi tasu kalendriaastas on 1200€ (Kuulub tasumisele 12’s võrdses osas kalendriaasta jooksul ehk 100€ kuus)

--------------------------------------------------------------------------------

HOBIzone kohustused litsentsiomanike ees

 • HOBIzone primaarne eesmärk on tutvustada ja arendada automudeli- ja droonisporti kui arendavat meelelahutust ning kui soodsamaid tehnikaspordi vorme.
 • Laiendada teadlikust automudelispordist läbi ürituste läbiviimise.
 • Tagada võistluste läbiviimine vastavalt kinnitatud reeglitele.
 • Tagada klubi avatud olek vähemalt 20 tundi nädalas vastavalt kinnitatud aegadele.
 • Korraldada klubivõistlusi minimaalse regulaarsusega 1 üritus kuus, talvehooajal 2 üritust kuus
 • Tagada klubi jätkusuutlik majandamine ning tehnilise baasi arendamine.
 • Võimaldada HOBIzone litsentsiomanikel HOBIzone varade rentimine tehnikaspordi tutvustamiseks ja ürituste läbiviimiseks.

Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta. Sinu panus litsentsitasusse võib olla ka mitterahaline, näiteks vajaliku vabatahtliku tööpanusena või HOBIzonele vajaliku inventarina. Litsentsitasu on võimalik arve alusel maksta ka sinu tööandjal/sponsoril kas ühekordse makse või igakuiste maksetena.
Litsentsi omandamiseks kirjuta palun saue@hobi.ee või helista 5526421


HOBIzone püsitoetajad 2017 aastal on:

Treeningu litsents

 • Andreas Tölpt
 • Mart Pere
Team HOBIzone litsents (kokku kuni 12tk)

 • Kalev Lukk
 • Reimo Kosk
 • Rando Mere (prk)
 • Arpo Ensling
 • Tõnis Lattik
 • Toomas Kants
 • Rain Käärst
 • Henri Nurmela

Kauplejalitsents

 • Audiofookus
 • Hobimaailm
Litsentsiomanikud, ehk HOBIzone püsitoetajad 2016 aastal olid:
Andreas Tölpt - Priit Pärna - Mart Pere - Lauri Pettai - Kalev Lukk - Indrek Ando - Reimo Kosk -Rando Mere - Arpo Ensling - Tõnis Lattik - Sammy - Toomas Kants - Rain Käärst - Henri Nurmela - Tõnu Paat - Hobimaailm - Aiotex